מערכות גילוי אש ועשן

מערכות לגילוי אש ועשן הן מערכות שתפקידן להתריע על פריצה של שריפה. המערכת מזהה את פריצת הדליקה מיד כאשר היא פורצת ומתריעה על כך באמצעים שונים. ההתראה המהירה מאפשרת לאנשים הנמצאים בחלל שבו פרצה השרפה להתפנות במהירות רגע לפני שהחדר מתמלא בעשן כבד, רגע לפני שהאנשים השוהים בחדר עלולים להיפגע משאיפת עשן או לפני שהם נלכדים במבנה מבלי יכולת להימלט ממנו.

מבט מהיר על פעולת המערכת

המערכת מורכבת ממספר חלקים, רכזת, גלאי אש, מערכת התרעה ומערכת אוטומאטית לכיבוי האש. הבסיס לפעולת המערכת הוא גלאי אש המצויד בחיישנים מיוחדים המסוגלים לזהות מיד אש או עשן, ו"המוח" של המערכת הוא הרכזת האוספת את המידע מגלאי האש ומפעילה מיד את מערכת ההתראה ואת האמצעים השונים לכיבוי האש.

יש סוגים שונים של התראות, יש התראות שמע המפעילות אזעקה או הודעה קולית על פריצת שריפה במבנה, יש התראות ויזואליות כמו הבהוב של אורות ויש התראות המחוברות לחייגן אוטומאטי אשר בעת פריצת השריפה מחייג מיד אל מספרי טלפון שהוטמעו בתוכו בזמן התקנת המערכת ומודיע על פריצת שריפה.

תחזוקה מערכות גילוי אש, בדיקה מערכות גילוי עשן- מה אומר החוק?

החוק במדינת ישראל מחייב כמעט כל בעל עסק להתקין מערכות לגילוי אש במטרה לשמור על בטיחות המבנה, על בטיחות האנשים השוהים במהנה ולמנוע אובדן מיותר של חיי אדם. יש סוגים שונים של מערכות לגילוי אש, סוג המערכת הנדרשת נקבע בהתאם לטופוגרפיית המבנה ולסוג הפעילות המתקיים בו.

החוק אינו מותיר את שיקול הדעת אם להתקין מערכת או לא בידי בעל העסקים. אחת הדרישות הבסיסיות לקבלת אישור מרישוי עסקים היא הצגת אישור על התקנת מערכות לגילוי אש ועשן. גם חברות הביטוח לא ינפיקו פוליסת ביטוח לעסקים שבהם לא הותקנה מערכת לגילוי אש ועשן.

החוק אינו מסתפק בהתקנה חד פעמית של המערכת, אלא דורש מבעלי העסקים לתחזק את המערכת באופן שוטף ולדאוג לתקינותה. כדי לאכוף את דרישות החוק רשות כיבוי האש מבצעת ביקורות שנתיות שבהן היא בודק האם המבנה מאובזר במערכות המתאימות והם בזמן פריצת שרפה הן יתפקדו בצורה תקינה, יתריעו על השריפה וימנעו את התפשטותה.

כדי לעמוד בהצלחה בביקורת של רשות כבאות האש יש לבצע בדיקה מערכות גילוי אש ועשן על ידי חברה שקיבלה אישור מטעם מכון התקנים לבצע בדיקה של תקינות המערכת. הצגת אישור הבדיקה בפני רשות כיבוי האש תבטיח אישור מהיר מטעם רשות כיבוי האש ותמנע עיכובים ובעיות כמו שלילת רישיון העסק ועוד.

אחזקה תקינה ואחראית של המערכות לגילוי אש נדרשות, אומנם, על ידי החוק, אך חשוב לזכור כי אלו מערכות העשויות להציל חיים בעת שריפה. ולכן חשוב לתחזק את המערכת באופן שוטף ולהקפיד על תיקונים במערכת בעת הצורך.

בחברת א.פ. פיירליין בע"מ אנו מספקים שירותי אחזקה ותיקון למערכות השונות באיכות גבוהה ומספקים אישורי תקינות לרשויות הכיבוי.