מערכות מתקדמות לטיפול בשריפות במפעלים

התקנה של מערכות מתקדמות לכיבוי אש במפעלים חיונית ועשויה להציל חיים במקרים של שריפה. במפעלים רבים נעשה שימוש בחומרים דליקים, נפיצים ומסוכנים אשר עלולים להתלקח בקלות ולגרום לשריפה אשר תסכן הן את עובדי המפעל והן את הסביבה. מפעלים רבים עדיין נמצאים בקרבה אל מקומות מגורים או אל מקומות הומי אדם והם מהווים סכנה מתמדת לסביבה.

למה חשוב להתקין מערכות לכיבוי אש במפעלים?

בתוך המפעלים מתקיימים תהליכי ייצור אשר חלק גדול מהם עוסק בשימוש בחומרים דליקים ומסוכנים. גם המכונות התעשייתיות צורכות אנרגיה וחשמל ברמה גבוהה מאוד, גורם המעלה את ההיתכנות של פריצת שריפות. כדי להגן על העובדים חשוב להתקין מערכות אשר יגלו מבעוד מועד את פריצת השריפה, יפעלו לכיבוי השריפה או ימנעו את ההתפשטות שלה, עוד לפני שכוחות כיבוי האש יגיעו למקום.

New and modern warehouseהגודל של המפעל משפיע על היכולת לפעול בעת פריצת שריפה ועל סוגי המערכות שאותן יש להתקין בכל מפעל. במפעל שבו יש מספר קומות או מספר אגפים, חובה להתקין מערכות לגילוי וכיבוי אש בכל קומה או בכל אגף.

עוצמת הרעש במפעלים היא עוצמה גבוהה במיוחד, בעיקר בשל הרעש שמפיקות המכונות כאשר הן פועלות. כאשר מתקינים מערכות המתריעות על גילוי האש ועל קיום הסכנה חשוב להקפיד להתקין מערכות בעוצמת קול גבוהה שתגבר על הרש הטבעי הקיים המפעלי התעשייה.

מהו הציוד הנדרש לכיבוי האש במפעלים?

החוק מחייב להתקין בכל מבנה המשמש לתעשייה מערכות מתקדמות לכיבוי אש בעלות אישור של מכון התקנים. הרישיון להפעלת המפעל תלוי באישור מהרשות הארצית לכיבוי ההצלה. כדי להציל חיים וכדי לקבל רישיון להפעלה, יש להתייעץ עם יועץ בטיחות אשר ימליץ על המערכות הנדרשות בהתאם לנתונים של כל מפעל.

חשוב להתקין ברזי כיבוי אש בתוך כל שטח המפעל, בתוך המבנה וגם מחוצה לו. על יד הברזים יש להתקין גלגלוני כיבוי עם לחץ מים ועם חיבור למזנק קבוע.

במפעלים שבהם יש שימוש בחומרים נפיצים ומסוכנים יש להתקין מטפים לכיבוי אש ותותחי מים או קצף בהתאם לרמת הסיכון של המפעל.

חובה להתקין מערכות ספינקלרים שיפעלו באופן אוטומטי ולפזר אותן בכל רחבי המפעל.

יש להתקין גלאי עשן וחום שיתנו התרעה מידית בכל מצב שבו פורצת שריפה.

יש להתקין מערכת חירום הכוללת שלטי חירום המציינים את המקומות שהם מותקן הציוד לכיבוי האש, חייגנים ורכזות המחוברות למוקד כיבוי האש, בהתאם לגודל המפעל ולרמת הסיכון ומערכת כריזה.

מערכות כריזה למפעלים הן מערכות הגברה שתפקידן למסור הודעות חשובות הן במצבי שגרה והן במצבי חירום.

במצבי חירום, כמו למשל בעת פריצת שריפה, מערכת הכריזה תכוון את האנשים, תסביר להם מה לעשות ואיך להתפנות הכי מהר מהחלל הבוער. חשוב להקפיד כי מערכת הכריזה תפעל בעוצמת קול גבוהה שתגיע לכל מקום ולכל האנשים הצריכים לדעת ולהבין מה עליהם לעשות בעת פריצת השריפה.